Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Næringsforum 24 oktober 2017 i Loen


Publisert av Lars Hustveit (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 07.11.2017
 

Hovudmålet med næringsforum denne gangen var å setje søkjelys på dei politiske problemstillingane i verdiskapingsplanen

Første del av møtet var sammøte med Hovudutval for næring og kultur. Etter lunsj var medlemmen i Næringsforum inviterte til å ta del i konferansen «Bruk av tre i moderne bygg»

Dagsorden:

- Jan Heggheim innleia om status i arbeidet med verdiskapingsplanen

- Politiske problemstillingar: Kvart medlem i næringsforum fekk 3 minutt til å løfte fram problemstillingar av regional karakter.

- Audun Erik Sunde: politiske problemstillingar knytt til fornybar energi (nettleige & informasjon om forum for grøn energi)

- Lena Søderholm: arbeidet med undervisningskonsesjon knytt til Måløy vidaregåande skule

- Etter møtet med HNK innleia Lars Hustveit til drøfting om viktige forbetringspunkt i arbeidet med verdiskapingsplanen.

Resultat:
Informasjonen gitt i møtet er tilgjengeleg i vedlagde presentasjonar.  Det var ikkje sett av tid til diskusjon i møtet med HNK.

I den delen av møtet som handla om forbetringspunkt i arbeidet med verdiskapingsplanen, vart det trekt fram følgjande for vidare arbeid:
- arbeidet med kunnskapsintensiv tenesteytande næringar har komme noko i bakgrunnen
- arbeidet med å peike på konkrete nyskapingsinitiativ bør komme meir fram
- på bakgrunn av regionreforma er det naturleg å interessere seg meir for klyngene i Bergensområdet

Adresse og område med aktivitet:
Sogn og Fjordane

Arrangør:
Sogn og Fjordane fylkeskommune

Oppstartsdato: 24. oktober 2017 9:30
Avslutningsdato 24. oktober 2017 13:00

Forankra til:
Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
vpsf25

Dokument til nedlasting:

171023 Næringsforum og HNK 171024.pdf
171024_justering - verdiskapingsplan.pdf
171024_nettleige og forum for grøn energi.pdf
171024_sjømatnæringane.pdf


Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune