Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte VRI4 infomøte Vestlandsforsking


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 30.10.2017
 

VRI4 ved Arne Monrad og Dag Lothe vart inviterte til Vestlandsforsking, for å orientera om verkemidlane i VRI4. Det var interesse å vita meir om korleis koma i gang med prosjektmobilisering mm i VRI4. Bedrifter bankar på døra og vil gjerne komma i gang. Frå Vestlandsforsking møtte Ivar Petter, Øyvind Heimset Larsen og Bård Huseby.

Me gjekk mellom anna litt grundig inn på FoU-startpakken, som dei likte godt. Elles viste me litt om korleis ein kunne rekna meir på moglegheiter og effektar i FoU-prosjekt.

Resultat:
Gode tilbakemeldingar. Ingen grunn til endringar. Vestlandsforskings såg fram til utlysingane. I mai vart det søkt om midlar frå FoU-startpakken, mellom anna basert på interesser lagt fram på dette møtet.

Adresse og område med aktivitet:
Vestlandsforsking, Sogndal

Arrangør:
Vestlandsforsking og VRI4

Oppstartsdato: 1. februar 2017 1100
Avslutningsdato 1. januar 2017 1400

Forankra til:
VRI4 Sogn og Fjordane

Internasjonal status:
Finansiering

Kode og nøkkelord:
vri4
Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune