Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Konferanse om marin energi i Florø


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 15.09.2017
 

GCE Subsea inviterte til konferanse om energi frå tidevatn, bølge og vind, maritim hydrogen-teknologi og "off grid" energisystem i Florø 13-14. september 2017. VRI4 sin kompetansemeklar på fornybar energi, Trond Haavik var deltakar på konferansen.

Konferansen var god for å skaffe nye kontaktar og nye prosjekt saman med norkse og utanlandske aktørar. 

Link til konferansen


Programme
Wednesday 13 September

1:00 PM - 2:00 PM Registration and lunch
2:00 PM - 2:43 PM Presentations
2:00 PM - 2:05 PM Welcome, Trond Strømgren, GCE Subsea
2:10 PM - 2:20 PM Development of a hydrogen high speed passenger vessel Florø, Trond Strømgren, Maritime Association Sogn & Fjordane
2:25 PM - 2:35 PM Green Fish Farm Concept, Bernt Skeie, CMR Prototech
2:40 PM - 2:50 PM H2 in Micro Grid on the island community on Solund, Ingvild Smelvær, Sunnfjord Energi
2:55 PM - 3:05 PM Break
3:05 PM - 3:15 PM Maranda Project, Laurence Grand Clement, PersEE
3:20 PM - 3:30 PM SF Breeze, Joseph Pratt, Sandia National Laboratories
3:35 PM - 3:55 PM EMEC / Big Hit
4:00 PM - 4:25 PM Panel with:

Wave Power 1, Ulf Lindelöf, Waves4Power
Wave Power 2, Geir Arne Solheim, Hydrowave
Wave Power 3, Inge Bakke, Waveco
Tidal Power 1, Nicolay Hroulev, NeoTurbine
Tidal Power 2, Tomas Ekelid, Sogn Industri

4:30 PM - 5:30 PM Workshop (topics to be announced)
5:30 PM - 6:30 PM Free time
6:30 PM Departure for dinner at Knutholmen
10:15 PM Return from Kalvåg, back in Florø 10:45 PM


Thursday 14 September

9:00 AM - 12:00 AM Presentations
9:00 AM - 09:10 AM Toolbox for planning of local H2 communities, Elisabeth Kjerstad Bøe, Sogn and Fjordane County
9:15 AM - 9:25 AM Labor and renewables, Dr. Vivian Price, California State University
9:30 AM - 9:40 AM Community Acceptance, Rebecca Kavanagh, MSc Marine planning for sustainable development, ICIT
9:45 AM - 9:55 AM Barriers to the commercialisation of wave & tidal industry, Karoline Hove, MSc Renewable Energy Development, ICIT
10:00 AM - 10:15 AM Break
10:15 AM - 10:25 AM MoZEES (Mobility Zero Emission Energy Systems), Øystein Ulleberg, IFE
10:30 AM - 10:40 AM Hydrogen in New Zealand, Dr. Linda Wright, OneWorld Renewable Energy Consultants Ltd
10:45 AM - 10:55 AM Master programs in marin renewable energy ICIT, Sandy Kerr, Heriot Watt University
11:00 AM - 12:00 AM Workshop (topics to be announced)
12:10 PM Lunch

Resultat:

  • Ansvarleg for Fornybar satsinga i VRI-programmet fekk godt innsyn i kva som rører seg regionalt, nasjonalt og ikkje minst internasjonalt innan «Marine Energy», dvs bølgje, tidevatn og vindkraft til havs, og innan hydrogen. Det interessante er at vi har miljø i fylket som er langt framme internasjonalt på desse områda.
  • Informasjon om VRI vart formidla muntleg i diskusjonane samt at flyer vart lagt ut.
  • 2 konkrete prosjekt der kompetansemekling kan vere aktuelt
  • Ein ny ide som vart definert i ein workshop under arrangement som kan bli eit nytt FoU prosjekt.

Adresse og område med aktivitet:

Arrangør:

Oppstartsdato: 13. september 2017 1300
Avslutningsdato 14. september 2017 1200

Forankra til:
VRI4 Sogn og Fjordane

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
VRI4energi
Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune