Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Konferanse Samling for kompetansemeklarar i Oslo


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 30.06.2017
 

Forskingsrådet inviterte alle nye og gamle kompetansemeklarar til eit innføringskurs om kompetansemekling den 13. juni 2017. Frå Sogn og Fjordane stilte alle saman, i tillegg til prosjektleiaren.

Program 

10.00 Registrering, kaffe 

10.30 Velkommen v/Forskningsrådet
Presentasjonsrunde, gjennomgang av dagen

11.15 Hva vil det si å være kompetansemegler?
Megler Morten Bergslien, Blue Planet, Rogaland - Rollen, kommunikasjon, arbeidsmetodikk, utfordringer, oppfølging av bedrifter
- Jobbe med enkeltbedrifter og i nettverk
- Forholdet til virkemiddelapparatet
- Spørsmål og avklaringer 

12.00-13.00 Lunsj og mingling 

13.00 Litt om
- SkatteFunn ved Eirik Normann, Forskningsrådet
- BIA og IPN ved Lise Våland Sund, Forskningsrådet

13.40  Mulighetene i SMB-instrumentet i H2020 ved Stefan Gundersen
- De regionale EU-nettverkene
- PES
- NCP Næringsliv 

14.15 Statstøttereglene, hovedtrekkene 

14.30 Benstrekk

14.45 Praktisk kompetansemegling.
Prosjektkanvas, et verktøy for arbeid med ideer for innovasjonsprosjekt for næringslivet, Forskningsrådet. Introduksjon og praktisk øvelse. 

15.50-16.00 Oppsummering og avslutning

Frå Sogn og Fjordane deltok kompetansemeklarane:

Trond Haavik, Segel
Paul Jacob Helgesen, Segel
Synnøve Elisabeth Aabrekk, 2469 Reiselivsutvikling AS
Stein Harald Hjeltnes, Njøs Næringsutvikling
+
Arne Monrad Johnsen, SF fylkeskommune, VRI4 prosjektleiar

Resultat:
Det var eit lærerikt møte for alle. Kompetansemekling kan utførast på mange ulike måtar, og det er ikkje noko lett oppgåve. Røynsler frå andre er viktig. Det finst også nokre metodar og verkty, og nokre av desse vart presenterte. Det finst også lover og reglar å ta omsyn til. Kjennskap til statsstøtteregelverket er viktig. Og så fekk meklarane frå ulike fylke møtt kvarandre, og etblert nettverk.

Morten Bergslien er ein røynd meklar frå Rogaland. Han fortalde ivrig frå sitt arbeid som kompetansemeklar, og hadde mylke å læra frå seg. Viktig å setje seg godt inn i bedrifta før møte, sa han mellom anna.

Når det gjeld statsstøttereglane så er ikkje det så lett, om ein legg dei tradisjonelle definisjonane til grunn. Dei er mykje lettare å forstå når ein koplar dei ulike FoU-aktivitetane som kan støttast saman med TRL-skalaen, slik mellom anna demonstrert ved gjennomgang av H2020 SMB-instrumentet.

Prosjektkanvas er eit verkty som Forskingsrådet brukar mykje. Dette er eit godt verkty til å diskutera prosjekt med bedriftene.

Prosjektkanvas har mange gode spørsmål i eit system, og vil vera nytting å bruka saman med Sogn og Fjordane sin modell for trinnvis innovasjon. Dei utfyller kvarandre.

Adresse og område med aktivitet:
Forskingsrådet
Lysaker
Oslo

Arrangør:
Forskingsrådet
Program FORREGION

Oppstartsdato: 13. juni 2017
Avslutningsdato 13. juni 2017

Forankra til:
VRI4 Sogn og Fjordane

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
vri4 vri42017 vri4km vri42017km
Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune