Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Næringsforum 29/11 2016


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 30.11.2016
 

Næringsforum møttest i Førde, hjå Fylkesmannen. Hovudtema for møtet var landbruk og sjømatnæringane. Fylkesdirektør Jan Heggheim opna med status for verdiskapingsplanen. Det var også innlegg om strategisk plan for kysten og VRI4, ny regional satsing frå Forskingsrådet.


Sakliste til møtet:

1000: Status for verdiskapingsplanen, Jan Heggheim
1030: Landbrukssatsinga, Bjørn Harald Haugsvær
1200: Lunsj
1230: Pelagia ved Gunnar Domstein
Sjømatsatsinga, Lena Søderholm
1345: Oppsummering av satsingane
1400: Strategisk plan for kysten: Plansjef Synnøve Stadheim
1430: Ny regional satsing frå Norges Forskingsråd, Sogn og Fjordane VRI 4, Arne Monrad Johnsen
1500: Oppsummering og avslutning

Resultat:
Samandrag frå satsingane:

Landbruk, stikkord

 • Meir FoU
 • Meir teknologi
 • Folketalsvekst, omsette gardsbruk
 • Arbeide meir mot innvandring
 • Fagopplæringsnemnda: Manglande opplæring i næringsmiddelfag
Sjømat, stikkord
 • Forslag om endring av namn til akvakultur og fiskeri blir lagt på vent og ev utgreidd nærare til neste møte.
 • Program «Innovasjon og nyskaping» blir kopla fri frå sjømatsatsinga og gjort om til ordinært linearbeid mellom fylkeskommunen og Innovasjon Norge.
 • Det blir to program tilbake: Arealbruk, rekruttering og kompetanse.

Det er venta at desse punkta viser att i handlingsplanene for 2017.


Presentasjonar frå møtet som vedlegg:
 • Opning ved Jan H
 • Landbrukssatsinga ved Bjørn Harald Haugsvær
 • Sjømatsatsinga ved Lena Søderholm
 • Regional plan for kysten ved Synnøve Stalheim
 • Forskingsrådet si regionale satsing: VRI4 ved Arne Monrad
 • Johnsen
 • Pelagia ved Gunnar Domstein
NB! Vedlegga ligg alfabetisk.

Adresse og område med aktivitet:
Hjå Fylkesmannen ig Sogn og Fjordane, Hafstadgården, Førde

Arrangør:
Verdiskapingsplanen,
Nærings- og kulturavdelinga,
Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Oppstartsdato: 29. november 2016 1000
Avslutningsdato 29. november 2016 1500

Forankra til:
Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
vsp2025sf

Dokument til nedlasting:

Kyststrategi foredrag næringsforum - S Stalheim 161129.pdf
Landbruk i Verdiskapingsplanen BH Haugsvær 29112016.pdf
Næringsforum - Jan Heggheim 161129.pdf
Pelagia Næringsforum S&Fj - Domstein 161129.pdf
Presentasjon Næringsforum - Søderholm 161129.pdf
VRI4 Sogn og Fjordane - Arne Monrad Johnsen 161129.pdf


Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune