Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Næringsforum 25/8 2016


Publisert av Lars Hustveit (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 05.09.2016
 

Næringsforum møttest i Florø 25/8 for å gjennomgå satsingane, for å bli informerte om aktiviteten i Maritim Foreining og for å setje internasjonalt arbeid på dagsorden.

Dagsorden:

1 Aktuelt for næringsforum
v/Jan Heggheim 

 • Prioritert aktivitet 
 • Spesielt om Kunnskap, Energi og Industristrategien
 • Nyskaping (orientering v/ Endre Høgalmen)
2 Internasjonalt arbeid v/ Lars Hustveit

3 Arbeidet i Maritim Foreining v/ Stein Kvalsund

4 Besøk hos Westcon Yard Florø AS.  Orientering v/ Mikael
Johansen  


Resultat:
Møtestad: Lokala til Maritim Foreining i Florø

Desse møte:
Endre Høgalmen, Rune Fromreide, Christian Rekkedal, Bente Nesse, Audun Erik Sunde, Frode Henden, Jan Heggheim og Lars Hustveit

Forfall:  Jan Atle Stang, Erik Kyrkjebø, Nils P Støyva

Lysark som ligg ved:

 • Orientering v/ Jan Heggheim
 • Orientering om arbeidsfeltet nyskaping v/ Endre Høgalmen
 • Orientering om europeiske samarbeidsarenaer v/Lars Hustveit 
 • Orientering om arbeidet i Maritim Foreining v/ Stein Kvalsund
Konklusjonar:
 • Etablerarstatistikk – splitt på næringsgrupper
 • Jan Heggheim inviterte til vidareutvikling av næringsforum si rolle og presenterte desse tema som viktige framover: 
              •Kompetansestrategiprosjektet
              •Hydrogenprosjektet
              •Teknologicampus
              •Reiselivsplanen,
              •Internasjonalt arbeid

Det vart lufta om næringsforum skal ta rolla som prosjektstyre for særs viktige prosjekt. Konklusjon må trekkast i kommande møte
 • Næringsforum vurderer det som viktig å delta meir aktivt i internasjonalt næringssamarbeid.  Spørsmålet om arenaene RIS3 Energi og Fornybar energi i ERRIN er dei mest nyttige, må forumet komme tilbake til.  Fylkeskommunen arbeider vidare med å avklare potensialet innan dei to nemnde arenaene.
 • Næringsforum tok orienteringa frå Maritim Foreining til vitande og gav god tilbakemelding på arbeidet

Adresse og område med aktivitet:
Sogn og Fjordane

Arrangør:
Nærings- og kulturavdelinga, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Oppstartsdato: 25. august 2016 10:00
Avslutningsdato 25. august 2016 15:00

Forankra til:
Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane

Internasjonal status:
Anna

Kode og nøkkelord:
vsp2025sf

Dokument til nedlasting:

160825 Næringsforum Jan Heggheim.pdf
160825_Internasjonalt samarbeid - energi.pdf
160825_maritimforeining.pdf
160825_Nyskaping.pdf


Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune