Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Møte for koordinatorane i verdiskapingsplanen 6/2


Publisert av Lars Hustveit (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 28.01.2015
 

Hovudføremålet med møtet er å gå gjennom operativt ansvar for satsingane

Møtestad Åskora, Fylkeshuset

Vi går gjennom:

Oppdragsbrev (utkast vert sendt ut om mogeleg) v/ Jan (ev Lars)

Plan for det samla arbeidet i 2015 v/ Kristin

  • Årssyklus for rapporteringsfristar og møte med næringsforum (v/ Lars)
  • Årssyklus for budsjettarbeidet
  • Finansiering (orientering om sak for HPN 17/2)
Open post: Trong for avklaringar og kompetansepåfyll

Resultat:

Adresse og område med aktivitet:

Arrangør:
Næringsavdelinga
Lars Hustveit
Kristin Arnestad

Oppstartsdato: 6. februar 2015 09:00
Avslutningsdato 6. februar 2015 11:30

Forankra til:
Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
vpsf25
Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune