Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Anna Utlysing prosjekt innanfor temaet alternative marine råstoff til fiskefôr.


Publisert av Lisbeth Nervik (Møre og Romsdal fylkeskommune), 24.09.2014
 

VestMarin er det fylkesovergripande marine samarbeid mellom dei fire fylkeskommunane på Vestlandet. VestMarin søker no etter gode prosjekt knytt til temaet alternative marine råstoff til fiskefôr.

Det er sett av ein pott på inntil 900.000 kroner til fleire prosjekt innan dette temaet.

Søknadane vil bli vurdert etter:
-Involvering av opptil fleire bedrifter med sete på Vestlandet (må dekke to eller fleire av vestlandsfylka).
-I utgangspunktet kan vi dekke inntil 50 % av budsjetterte kostnader ved prosjektet.

Søknad for midlar til prosjekt skal vere levert innan 1. november 2014 kl. 12.

Søknaden skal sendast elektronisk gjennom regionalforvaltning.no.


Kontaktpersonar:
Lisbeth Nervik (leiar),
Møre og Romsdal fylkeskommune, Tlf.: 71 25 81 66, E-post: lisbeth.nervik@mrfylke.no

Arne Berge,
Rogaland fylkeskommune, Mobil: 926 26 263, E-post: arne.berge@rogfk.no

Siri Hanson,
Hordaland fylkeskommune, Mobil: 995 75 879, E-post: siri.hanson@hfk.no

Inge Døskeland,
Hordaland fylkeskommune, Mobil: 976 98 358, E-post: inge.doskeland@hfk.no

Lena Søderholm,
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Mobil: 970 35 449, E-post: lena.soderholm@sfj.no

Resultat:

Adresse og område med aktivitet:

Arrangør:
VestMarin

Oppstartsdato: 1. januar 2015
Avslutningsdato 31. desember 2017

Forankra til:
VestMarin

Internasjonal status:
Anna

Kode og nøkkelord:
Utlysing, marine råstoff, fôrråvarer
Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune