Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Møte for operativt ansvarlege i verdiskapingsplanen


Publisert av Lars Hustveit (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 25.08.2014
 

Føremålet med møtet er å kvalitetssikre arbeidet med handlingsplanen for verdiskapingsplanen

Programmet på møtet ser slik ut

Kl 10:00 - 12:30 Om målformulering

1
Repetisjon av reiseliv som døme (sjå vedlegg 1)
v/ Torbjørn

2
Lunch (ikkje tinga felles lunch)

3
Kvar satsing gjer greie for mål for satsing og mål for program og ev delmål
• Sjømatnæringar v/ Lena og Egil Henning
• Kunnskap v/ Lars og Reidun / Torbjørn kommenterer målformuleringa i «Dummy» (utsendt)
4
Nyskaping v/ Endre
Nyskaping er ikkje formulert som satsing, men «plattform for samarbeid»
• Noko er formulert som tiltakspunkt; m.a.o. felles utviklingsoppgåver for fange opp gode initiativ
• Noko er felles retningsliner («policy») for å fange opp gode initiativ

Mål formulert for nyskaping

Kl 12:45 – 13:20 RUP

5
Spørsmål om www.rup.no ?
Går det greitt eller er det noko som treng avklarast?

Kl 13:20 – 14:30 om - Handlingsplan – perioden 2015 – 2019

6
Gjennomgang av utkastet «Verdiskapingsplanen - Handlingsplan – perioden 2015 – 2019» v/ Lars

Resultat:
Resultatet skal vise seg gjennom konklusjonar i Næringsforum 5/9 og seinare i vedteken handlingsplan

Det var ikkje ønske om samling 16/9 for sekretariatet.  No brukar vi tida på møte for kvar satsin eller del av satsing
Ta kontakt med:
- Torbjørn Årethun når det gjeld målformulering
- Lars Hustveit / Kristin Arnestad når det gjeld form på leveransen
- Arne M Johnsen når det gjeld RUP.NO

Understreka:
Partnarskaopsavtalar må drøftast med respektive lineleiarar

Adresse og område med aktivitet:

Arrangør:
Næringsavdelinga v/ Lars Hustveit

Oppstartsdato: 27. august 2014 10:00
Avslutningsdato 27. august 2014 14:30

Forankra til:
Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
vpsf25

Dokument til nedlasting:

140827_sekretariatsamling_verdiskapingsplan.pdf


Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune