Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Kurs Kurs for operativt ansvarlege 18. juni 2014


Publisert av Lars Hustveit (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 17.06.2014
 

Verdiskapingsplanen er vedteken. Vi går inn i handlingsfasen

Kurset vert halde på fylkeshuset med operativt ansvarlege som målgruppe.

Kursinnhald: 
Vi går gjennom status
Kva skal leverast 1/10
Vidare arbeid med målformulering
Om å ta i bruk RUP.NO

Resultat:
Kurs gjennomført
Ev merknader til trong for vidare avklaring snarast
Lysark ligg i dokumentarkiv under mappa opplæring

Adresse og område med aktivitet:

Arrangør:
Næringsavdelinga

Oppstartsdato: 18. juni 2014 10
Avslutningsdato 18. juni 2014 14

Forankra til:
Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:

Dokument til nedlasting:

140618_kurs_verdiskapingsplan.pdf


Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune