Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Konferanse Årskonferansen 2011 Bergen


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 11.05.2013
 

Dei regionale forskingsfonda sin fyrste konferanse gjekk av stabelen i Bergen i mars 2011. Det var stor deltaking frå heile landet, og fleire av desse kom frå Sogn og Fjordane. Fylkesordførar i Hordaland, Torill Selsvold Nyborg, ynskte velkomen til Bergen og konferansen (bildet).

Om konferansen sto det å lesa i invitasjonen

I mars er det om lag eitt år sidan dei regionale forskingsfonda starta sin aktivitet. Denne konferansen markerer dette med å sette søkjelys på vilkåra for at denne reforma skal bli ein suksess – samtidig som konferansen skal gi døme på kva som har skjedd i det første året.

Første dag av konferansen rettar mest søkjelys på forskingsfonda som nytt virkemiddel for regional forsking
og regional utvikling og dei resultata som er nådd etter første arbeidsår.

Andre dag rettar hovudsakleg søkjelys på korleis arbeide med dei regionale forskingsfonda og ikkje minst korleis forskingsfonda skal samarbeide med andre for å nå dei mål som er sett.

PROGRAMMET

Tysdag 22. mars

 • 1030 Registreringa startar
 • 1130 Lunsj

OPNING AV KONFERANSEN
 • 1230 Velkomen til konferanse, til Bergen og til Hordaland! Fylkesordførar i Hordaland, Torill Selsvold Nyborg
 • 1240 Regionane har starta arbeidet – saman går vi vidare! Styreleiar Regionalt forskingsfond Vestlandet, fylkesordførar i Rogaland Tom Tvedt

REGIONALE FORSKINGSFOND – NYTT VERKEMIDDEL

Ordstyrar: Ketil Rye, styreleiar Regionalt Forskingsfond Nord Norge
 • 1250 Forsking for regional innovasjon og regional utvikling – forventningar frå oppdragsgivar. Ekspedisjonssjef Kari Balke Øiseth frå Kunnskapsdepartementet
 • 1310 Første år med regionale forskingsfond – iverksetting og resultat. Administrerande direktør Forskingsrådet Arvid Hallén
 • 1330 Vårt første RFF-prosjekt!
  Presentasjon av prosjektet: “Improved design criteria and forecast for energy yield from offshore wind turbins”. Prosjektleiar, dr.scient Nina Gjerde Winther, Storm Geo AS.
 • 1350 – 1410: Pause med drikke og frukt

FORSKINGSSTRATEGIAR OG FOND
 • 1410 Regional strategi for regionalt fond. Styreleiar i Midt-Norge, Bergljot Landstad, Møre ogRomsdal
 • 1430 Regionale Forskingsfond - regionale draumar eller forskingspolitisk Columbi egg?
 • Geir Knutson, Nordland fylkeskommune, medlem av distrikskommisjonen 2003-2004.
 • 1500 Det regionale verkemiddelapparatet – korleis spele godt saman om regional forsking?

 • Innlegg + paneldebatt.
  Olav R Spilling, NIFU, utfordrar panelet med eit innlegg.
  I panelet sit fylkesordførar Gunn Marit Helgesen, styreleiar Oslofjordfondet, fylkesordførar
  Tom Tvedt, styreleiar RFF Vestlandet, divisjonsdirektør Per Niederbach, regionaldirektør Innovasjon Norge, regiondirektør Jan Per Styve, Hordaland fylkeskommune, direktør Kristi Agerup, Norges Forskningsråd. Paneldebatten vert leia av spesialrågdjevar Eivind Sommerseth, Norges Forskingsråd, regionkontor Nordland

 • 1645 Pause

 • 1700 - 1800 Høgdepunkt frå fondet sitt fyrste år. Presentasjon av 4 gode søknader og prosjekt frå fyrste utlysing.

  1. “Sædkvalitet på gris, nye parametre, genetiske studier og IPR”. Ann Helen Gaustad,
  stasjonsveterinær, dr.med.vet., Norsvin og Eli A. Bryhni, Utviklingssjef, Ph.D, Norsvin.

  2. “Centre of ehealth and health care technology – a user-focused arena for teaching, research, development and testing of new technology”. Kristine Wikander, prosjektleiar og administrativ leiar av e-helsesenteret, UiA.

  3. Hydrolift AS, direktør Bård Eker

  4. “IKT-løsninger i forebygging av ensomhet fra Sarpsborg kommune”

1930 Festmiddag i Bølgen & Moi Lysverket, Rasmus Meyers allé 9 – i kort gangavstand frå Radisson Blu Hotel Norge.

Onsdag 23. mars

KORLEIS SETTE FORSKING I SVING?
Ordstyrar: Ingvild Myhre, styreleiar Regionalt forskingsfond Hovudstaden og Norges Forskningsråd
 • 0830 Strategiarbeid - prosessar regionalt. Døme frå fondsarbeidet i Agder, Oslofjorden og på Vestlandet. Ved styreleiar Knut Brautaset RFF Agder, sekretariatsleiar Lill Irene Cressey, Oslofjordfondet og sekretariatsleiar Jone Engelsvold RFF Vestlandet.

 • 0915 VRI som fødselshjelpar for nye forskingsidear i regionane. Døme frå VRI Finnmark. Ved prosjektleiar Arild Røkenes
 • 0930 Forskingsprogram og muligheiter – regionale og nasjonale søknadstypar / prosessar. Spesialrådgjevar Arthur Almestad, Forskingsrådet, regionkontor Møre og Romsdal.
 • 0945 Drøfting i plenum
 • 1015 Pause

FORVENTNINGAR I REGIONANE

Panel med 4 personar frå regionale forskingsfond svarar på spørsmål frå bedriftene, FoUaktørane og offentleg sektor.

 • 1030 Forventningar frå bedriftene. To bedrifter med korte innlegg om deira forventningar.
  1. Iren Stoknes, forskningsleiar EPAX
  2. NN (vil bli avklara veke 11)
 • 1105 Forventningar frå FoU-aktørane. Representantar frå høgskule, universitet og regionale FoU-institusjonar om deira forventningar.
  1. Roar Tobro, direktør Møreforsking
  2. Sverre Narvesen, adm. dir Sintef Raufoss
 • 1140 Forventningar frå offentlig sektor. Representantar frå ulike offentlege institusjonar om deira forventningar.
  1. Odd Ivar Øvregård. Rådmann Osterøy kommune
  2. Prosjekt IKT løsninger i forebygging av ensomhet frå Sarpsborg kommune. I panelet sit styreleiar RFF Innlandet, fylkesrådmann Hjalmar Solbjør, regionalsjef i Aust Agder fylkeskommune Kirsten Borge, styreleiar RFF Nord Norge dr. ing. Ketil Rye og sekretariatsleiar i RFF Midt-Norge, Lars Onsøyen. Partner i EAM Solar Rolf Jarle Aaberg, nestleiar styret RFF Hovudstaden, leiar debatten

KONFERANSEAVSLUTNING
 • 1220 Sluttinnlegg. Ved Anne Kjersti Fahlvik, direktør for Innovasjonsdivisjonen i Norges Forskningsråd,
 • 1230 – 1315 Lunsj

I etterkant av konferansen vil det bli arrangert eitt læringsarena for dei administrativt ansvarlege i Regionale forskingsfond og eitt møte for prosjektleiarar i VRI. Eigne program og invitasjon vil bli utarbeidd.

Resultat:
Læring for alle deltakarane.

Adresse og område med aktivitet:
Radisson Blu Hotel Norge, Bergen

Arrangør:
RFF Vestlandet og Norges forskingsråd

I Arbeidsgruppa var:

 • Arild Egge - Arild.Egge@ntfk.no
 • Arne Monrad Johnsen - Arne.Monrad.Johnsen@sfj.no
 • Dagny Haga - dh@forskningsradet.no
 • Atle Markussen - ama@forskningsradet.no
 • Lars Erik Krogh - lkr@forskningsradet.no 
 • Jone Engelsvold - Jone.Engelsvold@post.hfk.no

Oppstartsdato: 22. mars 2011 10:30
Avslutningsdato 23. mars 2011 13:15

Forankra til:
RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
rffv årskonferanse

Dokument til nedlasting:

Program årskonferanse Bergen 2011.pdf


Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune