Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Styremøte RFFV jun13


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 05.05.2013
 

Styremøte Regionalt forskingsfond Vestlandet i Bergen den 17. juni.


Agenda og sakspapir

Vi syner til tidlegare informasjon, og fremjar med dette følgjande agenda og saksdokument til møtet.


Saker til behandling:

  • Sak 08 - 13 Innkalling og referat frå møtet 18. februar 2013 
  • Sak 09 – 13 Orienteringssaker til styret 
  • Sak 10 - 13 Resultatrapportering
  • Sak 11 – 13 Administrative vedtak om stønad til forprosjekt - rapport
  • Sak 12 – 13 Innkomne søknader om stønad til hovudprosjekt 
  • Sak 13 - 13 Energi som satsingsområde i RFF Vestlandet 
  • Sak 14 - 13 Opplegg for utlysing av midlar hausten 2013 
  • Sak 15 - 13 Revidert møteplan for 2013
  • Sak 16 – 13 Eventuelt


Åshild Kjelsnes
Styreleiar

Jone Engelsvold
Sekretariatsleiar

Resultat:
Sjå nettsida til RFF Vestlandet om kva prosjekt som fekk støtte.

Adresse og område med aktivitet:
Møtestad: Clarion Hotell Bergen Airport http://www.clarionbergenairport.no/

Arrangør:

Oppstartsdato: 17. juni 2013 1030
Avslutningsdato 17. juni 2013 1430

Forankra til:
RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
rffvstyre2013 forsking fou innovasjon arnjoh
Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune