Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Styremøte RFFV feb13


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 05.05.2013
 

Styremøte Regionalt forskingsfond Vestlandet – 18. februar 2013

AGENDA OG SAKSPAPIR
Vi syner til tidlegare informasjon, og fremjar med dette følgjande agenda og saksdokument til møtet.

Saker til behandling:

  • Sak 01 - 13 Innkalling og referat frå møtet 18. desember 2012 
  • Sak 02 - 13 Bli kjend med to forskingsprosjekt! 
  • Sak 03 – 13 Orienteringssaker til styret
  • Sak 04 – 13 Opplegg for Årsrapportering 2012 og rekneskap 2012
  • Sak 05 – 13 Handlingsplan 2013
  • Sak 06 - 13 Møteplan 2013 
  • Sak 07 - 13 Eventuelt 

Åshild Kjelsnes
Styreleiar

Jone Engelsvold
Sekretariatsleiar

Resultat:

Adresse og område med aktivitet:
Møtestad: Møtestad: Clarion Hotell Bergen Airport http://www.clarionbergenairport.no/

Arrangør:
Regionalt forskingsfond Vestlandet

Oppstartsdato: 18. februar 2013 1030
Avslutningsdato 18. februar 2013 1430

Forankra til:
RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
rffvstyre2013
Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune