Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Styremøte RFFV des12


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 05.05.2013
 

Styremøte Regionalt forskingsfond Vestlandet – 18. desember 2012

AGENDA OG SAKSDOKUMENT
Vi syner til tidlegare informasjon, og fremjar med dette følgjande agenda og saksdokument til møtet.

Saker til behandling:

  • Sak 29 - 12 Innkalling og referat frå møtet 24. oktober 2012 
  • Sak 30 - 12 Habilitet i styrebehandling 
  • Sak 31 – 12 Informasjon om innkomne hovudprosjektsøknader og framlegg til opplegg for søknadsbehandling
  • Sak 32 – 12 Søknader om stønad til hovudprosjekt 
  • Sak 33 – 12 Informasjon om innkomne forprosjektsøknader og framlegg til opplegg for søknadsbehandling
  • Sak 34 - 12 Søknader om stønad til forprosjekt 
  • Sak 35 - 12 Ny bestilling frå fylkestinga til styret - opplegg for arbeidet i 2013 
  • Sak 36 - 12 Møteplan 2013 
  • Sak 37 - 12 Eventuelt 

Åshild Kjelsnes
Styreleiar

Jone Engelsvold
Sekretariatsleiar

Resultat:
For prosjekt som har fått støtte på Vestlandet i 2012, gå til denne nettsida: Vestlandet 2012.

Her er link til prosjekt med deltaking frå Sogn og Fjordane, som fekk støtte i 2012: Sogn og Fjordane 2012

Adresse og område med aktivitet:
Møtestad: Møtestad: Clarion Hotell Bergen Airport http://www.clarionbergenairport.no/

Arrangør:

Oppstartsdato: 18. desember 2012 10:00
Avslutningsdato 18. desember 2012 14:00

Forankra til:
RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
rffvstyre2012
Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune