Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Styremøte RFFV okt12


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 05.05.2013
 

Styremøte Regionalt forskingsfond Vestlandet 24 oktober 2012

AGENDA OG SAKSPAPIR
Vi syner til tidlegare informasjon, og fremjar med dette følgjande agenda og saksdokument til møtet.

Saker til behandling:

 • Sak 17- 12 Innkalling og referat frå møtet 9 mai 2012 
 • Sak 18- 12 Orientering om arbeid med ny bestilling til fondsstyret 
 • Sak 19- 12 Orientering om evaluering, prosjektstatus og formidling 
 • Sak 20- 12 Innkomne søknader til fristen 5 september - oversikt og prinsipp for tildeling av stønad til forprosjekt 
 • Sak 21- 12 Søknader om stønad til forprosjekt innan Bærekraftig mat 
 • Sak 22- 12 Søknader om stønad til forprosjekt innan Energi og maritim sektor 
 • Sak 23- 12 Søknader om stønad til forprosjekt innan Reiseliv 
 • Sak 24– 12 Søknader om stønad til forprosjekt innan Offentlege utviklingsoppgåver på Vestlandet 
 • Sak 25- 12 Energi som satsingsområde i RFF Vestlandet 
 • Sak 26- 12 Orientering om fagpanelvurdering av hovudprosjektsøknader til behandling i styret 18 desember 2012 
 • Sak 27- 12 Møteplan 2013 
 • Sak 28-12 Eventuelt

Åshild Kjelsnes
Styreleiar

Jone Engelsvold
Sekretariatsleiar

Resultat:

Adresse og område med aktivitet:
Møtestad: Rogaland fylkeskommune, utvalsalen - Stavanger

Arrangør:
Regionalt forskingsfond Vestlandet

Oppstartsdato: 24. oktober 2012 08:30
Avslutningsdato 24. oktober 2012 13:00

Forankra til:
RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
rffvstyre2012
Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune