Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Styremøte RFFV mai12


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 05.05.2013
 

Styremøte i Regionalt forskingsfond Vestlandet 9 mai 2012

AGENDA OG SAKSPAPIR
Vi syner til tidlegare informasjon, og fremjar med dette følgjande agenda og saksdokument til møtet.

Saker til behandling:

  • Sak 09 -12 Innkalling og referat frå møtet 29 februar 2012
  • Sak 10 -12 Årsmelding 2011 – Regionalt forskingsfond Vestlandet 
  • Sak 11- 12 Indikatorar for resultatvurdering
  • Sak 12-12 Orientering om informasjons- og formidlingsarbeidet 
  • Sak 13 -12 Framlegg til prinsipp for bruk av ”15 % midlane” som Forskingsrådet forvaltar etter KD sine retningsliner
  • Sak 14- 12 Program for forsking i kommunal sektor
  • Sak 15- 12 Regionalt forskingsfond Vestlandet – Handlingsplan 2012 
  • Sak 16- 12 Vidare styrearbeid i 2012 


Åshild Kjelsnes
Styreleiar

Jone Engelsvold
Sekretariatsleiar

Resultat:

Adresse og område med aktivitet:
Møtestad: Park Inn by Radisson, Oslo Airport - Gardermoen

Arrangør:
Regionalt forskingsfond Vestlandet

Oppstartsdato: 9. mai 2012 18:15
Avslutningsdato 9. mai 2012 21:00

Forankra til:
RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
rffvstyre2012
Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune