Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Styremøte RFFV feb12


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 05.05.2013
 

Styremøte i Regionalt forskingsfond Vestlandet 29 februar 2012

AGENDA OG SAKSPAPIR
Vi syner til tidlegare informasjon, og fremjar med dette følgjande agenda og saksdokument til møtet.

Saker til behandling:

  • Sak 01 -12 Velkomen og presentasjon av styre og sekretariat
  • Sak 02 -12 Orientering om Regionale forskingsfond 
  • Sak 03- 12 Om Noregs Forskingsråd og om samarbeidet med regionale fond 
  • Sak 04 -12 Referat frå styremøte 21 desember 2011 – til orientering 
  • Sak 05- 12 Prosjektporteføljen – eit oversyn 
  • Sak 06-12 Nestleiar til styret og fast observatør frå Noregs forskingsråd
  • Sak 07 12 Styrearbeidet - arbeidsform, årsplan og praktisk tilrettelegging
  • Sak 08-12 Viktige vegval i 2012 – opplegg for handlingsplan og utlysing 

Åshild Kjelsnes
Styreleiar

Jone Engelsvold
Sekretariatsleiar

Resultat:
Det vil ikkje bli presentert resultat her.

Adresse og område med aktivitet:
Møtestad: Clarion Hotell Bergen Airport http://www.clarionbergenairport.no/

Arrangør:
Regionalt forskingsfond Vestlandet

Oppstartsdato: 29. februar 2012 10:30
Avslutningsdato 29. februar 2012 14:00

Forankra til:
RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
rffvstyre2012
Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune