Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Styremøte RFFV des11


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 05.05.2013
 

Styremøte i Regionalt forskingsfond Vestlandet 21 desember 2011.

AGENDA OG SAKSPAPIR
Vi syner til tidlegare informasjon, og fremjar med dette følgjande agenda og saksdokument til møtet.

Saker til behandling:

  • Sak 26-11 Innkalling og referat 
  • Sak 27-11 Diverse orienteringssaker
  • Sak 28-11 Finansiering av søknader med 15 % midlar 
  • Sak 29-11 Innkomne søknader om hovudprosjekt - oversikt og prinsipp for tildeling av stønad 
  • Sak 30-11 Søknader om stønad til prosjekt innan Bærekraftig mat 
  • Sak 31-11 Søknader om stønad til prosjekt innan Energi og maritim Sektor 
  • Sak 32-11 Søknader om stønad til prosjekt innan Offentlege utviklingsoppgåver på Vestlandet 
  • Sak 33-11 Forprosjekt innan Offentlege utviklingsoppgåver - Kompetansemekling i kommunal sektor 

Tom Tvedt
Styreleiar

Jone Engelsvold
Sekretariatsleiar

Resultat:
For prosjekt som har fått støtte på Vestlandet i 2011, gå til denne nettsida: Vestlandet 2011.

Her er link til prosjekt med deltaking frå Sogn og Fjordane, som fekk støtte i 2011: Sogn og Fjordane 2011

Adresse og område med aktivitet:
Møtestad: Clarion Hotell Bergen Airport http://www.clarionbergenairport.no/

Arrangør:

Oppstartsdato: 21. desember 2011 10:30
Avslutningsdato 21. desember 2011 14:00

Forankra til:
RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
rffvstyre2011
Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune