Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Styremøte RFFV okt11


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 05.05.2013
 

Styremøte i Regionalt forskingsfond Vestlandet 20 oktober 2011

AGENDA OG SAKSPAPIR
Vi syner til tidlegare informasjon, og fremjar med dette følgjande agenda og saksdokument til møtet.

Sakliste

  • Sak 19 -11 Innkalling og referat 
  • Sak 20- 11 Status i forprosjekta frå 2010 – kva kan vi vente oss av resultat?
  • Sak 21- 11 Innkomne søknader med frist 12 okt 2011 - førehandsvurdering 
  • Sak 22- 11 Kommunikasjonsstrategi for Regionalt forskingsfond Vestlandet 
  • Sak 23- 11 Tiltak for å styrka forsking for og i kommunal sektor 
  • Sak 24 -11 Erfaringar frå arbeidet med Regionalt forskingsfond 2010 – 2011 
  • Sak 25-11 Økonomisk status og framlegg til ei omdisponering 

Resultat:
Resultat av møtet vil ikkje bli presentert her.

Adresse og område med aktivitet:
Møtetid: Torsdag 20 oktober 2011 kl. 10.30 – 14.00
Møtestad: Clarion Hotell Bergen Airport 

Arrangør:
Regionalt forskingsfond Vestlandet

Oppstartsdato: 22. oktober 2011 10:30
Avslutningsdato 22. oktober 2011 14:00

Forankra til:
RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
rffvstyre2011
Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune