Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Styremøte RFFV jun11


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 05.05.2013
 

Styremøte i Regionalt forskingsfond Vestlandet 22 juni 2011.

AGENDA OG SAKSPAPIR
Vi syner til tidlegare informasjon, og fremjar med dette følgjande agenda og saksdokument til møtet.

Saker til behandling:

 • Sak 08 -11 Innkalling og referat 
 • Sak 09- 11 Diverse orienteringsaker
 • Sak 10- 11 Status for arbeidet i hovudprosjekt med stønad frå Regionalt forskingsfond Vestlandet (2010).
 • Sak 11- 11 Innkomne søknader om forprosjekt - oversikt og prinsipp for tildeling av stønad 
 • Sak 12- 11 Søknader om stønad til forprosjekt innan Bærekraftig mat 
 • Sak 13 -11 Søknader om stønad til forprosjekt innan Energi og maritim Sektor 
 • Sak 14-11 Søknader om stønad til forprosjekt innan Reiseliv 
 • Sak 15–11 Søknader om stønad til forprosjekt innan Offentlege utviklingsoppgåver på Vestlandet
 • Sak 16 – 11 Arbeidet med Kommunikasjonsstrategi for RFF Vestlandet 
 • Sak 17 – 11 Korleis kan vi betre engasjere offentleg sektor i forskingsprosjekt
 • Sak 18 – 11 Vidare styrearbeid

Resultat:
Det vil ikkje koma resultat frå møtet her.

Adresse og område med aktivitet:
Møtestad: Clarion Hotell Bergen Airport http://www.clarionbergenairport.no/

Arrangør:
Regionalt forskingsfond Vestlandet

Oppstartsdato: 22. juni 2011 10:30
Avslutningsdato 22. juni 2011 14:00

Forankra til:
RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
rffvstyre2011
Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune