Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Styremøte RFFV feb11


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 05.05.2013
 

Styremøte i Regionalt forskingsfond Vestlandet 18 februar 2011

MØTEOPPLEGG OG AGENDA

Vi syner til tidlegare informasjon, og fremjar med dette følgjande agenda og saksdokument til møtet.

Saker til behandling:

 • Sak 01 -11 Innkalling og referat frå styremøte 24 november 
 • Sak 02- 11 Årsrapport 2010 for Regionalt forskingsfond Vestlandet 
 • Sak 03- 11 Felles finansiering av søknad saman med RegionalT forskingsfond Midt - Noreg
 • Sak 04- 11 Handlingsplan 2011 Side 23
  - Innspel frå fylkesvise konsultasjonar
  - Utkast til plandokument 
 • Sak 05- 11 Utlysing 2011 
 • Sak 06- 11 Opplegg for arbeid med midlar frå 15 % potten 
 • Sak 07-11 Årskonferansen for regionale forskingsfond 2011 

Tom Tvedt
Styreleiar

Jone Engelsvold
Sekretariatsleiar

Resultat:
Resultatet vil ikkje bli presentert her

Adresse og område med aktivitet:
Møtestad: Clarion Hotell Bergen Airport http://www.clarionbergenairport.no/

Arrangør:
Regionalt forskingsfond Vestlandet

Oppstartsdato: 18. februar 2011 10:30
Avslutningsdato 18. februar 2011 14:00

Forankra til:
RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
rffvstyre2011
Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune