Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Styremøte RFFV nov10


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 04.05.2013
 

Styremøte i Regionalt forskingsfond Vestlandet 24. november 2010.

AGENDA OG SAKSDOKUMENT
Vi syner til tidlegare informasjon, og fremjar med dette følgjande agenda og saksdokument til møtet:

Saker til behandling:

  • Sak 18 -10 Innkalling og referat frå styremøte 28 september 
  • Sak 19-10 Rapport frå arbeidet med oppfølging av søknader med vedtak i styret 28 september 2010
  • Sak 20-10 Endeleg fastsetting av stønadsbeløp til hovudprosjekt etter vedtak i styremøte 28 september 2010
  • Sak 21-10 Føringar for arbeidet med utforming av handlingsplan/utlysing 2011 
  • Sak 22-10 Statsrådsbesøket 25 november 2010 

Tom Tvedt
Styreleiar

Jone Engelsvold
Sekretariatsleiar

Resultat:
For prosjekt som har fått støtte på Vestlandet i 2010, gå til denne nettsida: Vestlandet 2010.

Her er link til 10 prosjekt med deltaking frå Sogn og Fjordane, som fekk støtte i 2010: Sogn og Fjordane 2010

Adresse og område med aktivitet:
Møtestad: Clarion Hotell Bergen Airport http://www.clarionbergenairport.no

Arrangør:
Regionalt forskingsfond Vestlandet

Oppstartsdato: 24. november 2010 1000
Avslutningsdato 24. november 2010 1300

Forankra til:
RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
rfffstyre2010
Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune