Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Styremøte RFFV sep10


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 04.05.2013
 

Styremøte i Regionalt forskingsfond Vestlandet 28 september 2010.

MØTEOPPLEGG OG AGENDA

Vi syner til tidlegare informasjon, og fremjar med dette følgjande agenda og saksdokument til møtet.

Saker til behandling:

  • Sak 12-10 Innkalling og referat frå styremøte 16 april
  • Sak 13-10 Innkomne søknader om hovudprosjekt til Regionalt forskingsfond Vestlandet. Vedlegg – vurdering av kvar søknad.
  • Sak 14-10 Innkomne søknader om forprosjekt til Regionalt forskingsfond Vestlandet. Forslag til vedtak. Vedlegg – vurdering av kvar søknad.
  • Sak 15-10 Opplegg for Vestlandet sin del av dei nasjonale ”kvalitets- og samarbeidsmidlane (15% potten) i forskingsfonda.
  • Sak 16-10 Budsjettjustering 2010
  • Sak 17-10 Opplegg for arbeid med ny handlingsplan og nye utlysingar i 2011 – møtedatoar 2011

Tom Tvedt
Styreleiar

Jone Engelsvold
Sekretariatsleiar

Resultat:
Vil ikkje bli omtalt her. Sjå nettsida til RFF Vestlandet for kva prosjekt som fekk midlar:

http://www.regionaleforskningsfond.no/prognett-vestlandet/Prosjekter_2010/1253978011034 

Adresse og område med aktivitet:
Møtestad: Clarion Hotell Bergen Airport http://www.clarionbergenairport.no/ 

Arrangør:
Regionalt Forskingsfond Vestlandet

Oppstartsdato: 28. september 2010 1000
Avslutningsdato 28. september 2010 1400

Forankra til:
RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
rffvstyre2010
Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune