Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Læringsarena RFF mar13


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 05.03.2013
 

Forskingsrådet inviterar sekretariata i dei regionale forskingsfonda til læringsarena og erfaringsutveksling. Dette er det fyrste møtet i sitt slag i 2013. Hovudtema på møtet er FoU i kommunesektoren.

Agenda:

Innledende møte med KS v/ Jon Anders Drøpping om FoU i kommunesektoren (aktuelle deltema se nedenfor)

Lunsj  (Ca kl 12)

RFF og fylkeskommunene

 • Fylkeskommunal organisering v/Lars Onsøyen
 • Hvordan er fylkespolitikernes involvering og interesse i fondet? v/Steffen Ahlquist
 • Kompetanseoverføring RFF – fylkeskommune v/Jone
 • Hvis tid: Praktisk formidling og kommunikasjonsstrategi v/Lill Cressey
 • Møteplan 2013

  Aktuelle tema å diskutere med KS kan være:
 • Forskningsutfordringer/hvilke behov ser KS og hvilke behov får de meldt inn fra  i offentlig sektor (kommunene)
 • Hvordan vi kan få til et godt samarbeid og dialog nasjonalt og regionalt for å stimulere flere kommuner til:  
 1. Å ta i bruk forskningsresultater
 2. Å delta i forskningsprosjekter
 3. Å ta initiativ til prosjekter og fremme forskbare utfordringer
 4. Å søke forskningsmidler 
 5. Å øke sin forståelse for viktighet av å delta i forskning (politisk og administrativt)
 • Hvordan kan KS og andre bedre kommunenes bestillerkompetansee.
 • Samarbeid med KS mht fellesfinansiering av prosjekter? I dag går KS sine 40 mill til oppdrag på inntil 2 mill. Vil de fortsette denne praksisen framover?
 • Samarbeid med KS for at RFF treffer behovene i kommunene med sine utlysninger

Resultat:
AMJ deltok ikkje på møtet.

Adresse og område med aktivitet:
Rica Holberg
Oslo

Arrangør:
Lars Krogh
Seniorrådgiver
Avdeling for regional forskning og innovasjon, Norges Forskningsråd

Oppstartsdato: 6. mars 2013 0930
Avslutningsdato 6. mars 2013 1500

Forankra til:
RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
læringsarenarff2013
Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune