Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Aktivitetar


Møte "Beslekta mangfold" - work shop på Fylkeshuset
Kva er Sogn og Fjordane gode på som kan brukast på nye forretningsområde?
Dette var spørsmålet på ein work shop på Fylkeshuset 28/11 2017.
[Oppstartsdato: 28.11.2017]
Les meir

Møte EU-nett inviterte til prosjektverkstad på Kaupanger
EU-nettverk for Sogn og Fjordane arrangerte Horisont 2020 prosjektverkstad torsdag 26. oktober på Knaken i Kaupanger. Dei 24 representantane fra næringsliv, offentlig sektor og FoU sektor var opptekne av læring og deling av "god practice" i EU prosjektutviking og implementering. VRI4 var til stades med heile arbeidsgruppa og ein kompetansemeklar.
[Oppstartsdato: 26.10.2017]
Les meir

Møte VRI4/FORREGION - prosjektleiarsamling 26-27. september
Den 26-27. september blir det prosjektleiarsamling for Forskingsrådet sitt program FORREGION. I Sogn og Fjordane er dette VRI4. Prosjektleiarane frå fylka samlast for kursing og erfaringsutveksling. Sogn og Fjordane sin prosjektleiar skal halde innlegg om trinnvis innovasjon og TRL-skalaen.
[Oppstartsdato: 26.09.2017]
Les meir

Møte Konferanse om marin energi i Florø
GCE Subsea inviterte til konferanse om energi frå tidevatn, bølge og vind, maritim hydrogen-teknologi og "off grid" energisystem i Florø 13-14. september 2017. VRI4 sin kompetansemeklar på fornybar energi, Trond Haavik var deltakar på konferansen.
[Oppstartsdato: 13.09.2017]
Les meir

Møte FoU-workshop i Florø for aktørar i havbruksnæringa
Etter oppmoding frå ulike aktørar innan havbruksnæringa har Aksello og Maritim Foreining Sogn og Fjordane
teke initiativ til prosjektet «FOU innan havbruk». Prosjektet inviterte til open workshop 6. september. VRI4 var til stades med kompetansemeklar og prosjektleiar.

[Oppstartsdato: 06.09.2017]
Les meir

Møte VRI4 planleggingsmøte for hausten 2017
VRI4 skal ha planleggingsmøte 21. august. Kompetansemeklarane skal legge fram sine planar og behov, og det same med representantane for FoU-programma Horizon2020, Forskingsrådet og RFF Vestlandet. Målet er samordning og justering i høve verkemidlane i VRI4 og VRI4-planen. Møtet skal vera hjå Segel AS på Nordfjordeid
[Oppstartsdato: 21.08.2017]
Les meir

Konferanse Kompetansemeklar på seminar med oppdrettsverksemder
Torsdag 15. juni deltok kompetansemeklar Paul Jacob Helgesen på vegne av VRI 4 på fagseminar i lag med mange oppdrettsverksemder i fylket. Seminaret var del av ei rekkje arrangement i samband med Himmel og Hav i Florø (15.-18. juni).
[Oppstartsdato: 15.06.2017]
Les meir

Konferanse Samling for kompetansemeklarar i Oslo
Forskingsrådet inviterte alle nye og gamle kompetansemeklarar til eit innføringskurs om kompetansemekling den 13. juni 2017. Frå Sogn og Fjordane stilte alle saman, i tillegg til prosjektleiaren.
[Oppstartsdato: 13.06.2017]
Les meir

Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune